§ 8 Kiinteistöjen 205-408-5-92 ja 205-408-5-100 uudet osoitteet

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-363

Päätöspäivämäärä

18.9.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52,

delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että kiinteistöille 205-408-5-92 ja 205-408-5-100 annetaan uudet osoitteet seuraavasti:

Kiinteistö               Vanha osoite                     Uusi osoite

205-408-5-92        Kokkolantie 61                  Kokkolantie 64a
205-408-5-100      Kokkolantie 100                Kokkolantie 64b

Osoite otetaan käyttöön heti. Liitteenä on kartta ja ohje numerokyltin asentamisesta.

Kiinteistön omistajan tai haltijan on varustettava kiinteistönsä tämän päätöksen ja karttaliitteen mukaisella osoitenumerolla ohjeen mukaisesti.

Osoitenumeron hankkimis- ja asentamiskulut maksaa rakennuksen omistaja tai haltija. Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että mahdolliset alivuokralaiset saavat myös tiedon tästä osoitepäätöksestä.

Tontti- ja paikkatieto- tulosyksikkö vastaa muutosten lisäämisestä Kajaanin kaupungin paikkatietojärjestelmään sekä internet- järjestelmään. Lisäksi Tontti- ja paikkatietopalvelut -tulosyksikkö vastaa päätöksen tiedottamisesta eri viranomaisille.

Lisätietoja asiasta antaa maanmittausteknikko Juha Salomaa, juha.salomaa@kajaani.fi, p.044- 7100 622

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue