§ 1 Kiinteistöjen 205-407-8-120 ja 205-407-8-105 osoitepäätös

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-363

Päätöspäivämäärä

6.4.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että kiinteistöille 205-407-8-120 ja 205-407-8-105 annetaan uudet osoitteet seuraavasti:

Kiinteistö               Vanha osoite                     Uusi osoite

205-407-8-105       Saunaniementie 152         Saunaniementie 152a

205-407-8-120                                                 Saunaniementie 152b

Osoitteet otetaan käyttöön 14.4.2020. Liitteenä on kartta ja ohje numerokyltin asentamisesta. Kiinteistön omistajan tai haltijan on varustettava kiinteistönsä tämän päätöksen ja karttaliitteen mukaisella osoitenumerolla ohjeen mukaisesti.

Osoitenumeron hankkimis-ja asentamiskulut maksaa rakennuksen omistaja tai haltija. Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että mahdolliset alivuokralaiset saavat myös tiedon tästä osoitepäätöksestä.

Tontti ja paikkatieto -tulosyksikkö vastaa muutosten lisäämisestä Kajaanin kaupungin paikkatietojärjestelmään sekä internet-järjestelmään. Lisäksi Tontti ja paikkatieto -tulosyksikkö vastaa päätöksen tiedottamisesta eri viranomaisille.

Lisätietoja asiasta antaa maanmittausteknikko Juha Salomaa, juha.salomaa@kajaani.fi, p.044-7100622

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue