§ 9 Kiinteistöjen 205-403-24-14 ja 205-403-24-15 osoitepäätös

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-363

Päätöspäivämäärä

14.12.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että alla mainituille kiinteistöille annetaan osoitteet seuraavasti:

Kiinteistö               Vanha osoite                     Uusi osoite

205-403-24-14       Koutaniementie 526a       Kattilatie 192
205-403-24-15       Koutaniementie 526b       Kattilatie 182

Osoitteet otetaan käyttöön 15.5.2020. Liitteenä on kartta ja ohje numerokyltin asentamisesta. Kiinteistön omistajan tai haltijan on varustettava kiinteistönsä tämän päätöksen ja karttaliitteen mukaisella osoitenumerolla ohjeen mukaisesti.

Osoitenumeron hankkimis-ja asentamiskulut maksaa rakennuksen omistaja tai haltija. Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että mahdolliset alivuokralaiset saavat myös tiedon tästä osoitepäätöksestä.

Tontti-ja paikkatieto -tulosyksikkö vastaa muutosten lisäämisestä Kajaanin kaupungin paikkatietojärjestelmään sekä internet-järjestelmään. Lisäksi Tontti-ja paikkatietopalvelut -tulosyksikkö vastaa päätöksen tiedottamisesta eri viranomaisille.

Lisätietoja asiasta antaa Juha Salomaa, juha.salomaa@kajaani.fi, p.044-7100622

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue