§ 2 Kiinteistöjä 205-23-9-2 ja 205-23-9-3 koskeva tonttijaon muutosehdotuksen hyväksyminen (tj 23/9/3, tontti 205-23-9-12)

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-174

Päätöspäivämäärä

2.4.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslaki 79 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 37 §

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §

Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52

Päätös

Päätän hyväksyä kiinteistöille ******** ja ******** tonttijaon muutoksen. Tonttijaolla muodostuu tontti ********(********, Vuolijoki).

Määrään tämän päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, 044 4214 112, jari.sakkinen@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue