§ 6 Kiinteistöjä 205-17-83-5 (Honkamäentie 33), 205-17-83-6 (Honkamäentie 31) ja 205-17-83-6 (Honkamäentie 29) koskevan tonttijaon muutosehdotuksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen (tj 17/83/3, tontit 205-17-83-(8-9)

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1054

Päätöspäivämäärä

7.10.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslaki 79 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 37 §

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §

Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52

Päätös

Päätän hyväksyä kiinteistöille 205-17-83-5, 205-17-83-6 ja 205-17-83-7 tonttijaon muutoksen.

Tonttijaolla muodostuvat tontit 205-17-83-8  (Honkamäentie 31) ja 205-17-83-9 (Honkamäentie 29).

Määrään tämän päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112, tai sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue