§ 2 Kiinteistöä 205-401-1-83 Lahjoitusmaa koskevan tonttijakoehdotuksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen (tj 18/14/5, tontti 205-18-14-5)

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1592

Päätöspäivämäärä

27.4.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslaki 79 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 37 §

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §

Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52

Päätös

Päätän hyväksyä kiinteistölle 205-401-1-83 Lahjoitusmaa tonttijaon. Tonttijaolla muodostuu tontti 205-18-14-5 (Pakkastie 4).

Määrään tämän päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Lisätietoja asiasta antaa Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti, puh. 044 4214 112, jari.sakkinen@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue