§ 44 Kerrostalotontin nro 205-6-3-12 (Lohtajankatu 11, Puistola) vuokra-ajan jatkaminen Asunto Oy Lohtajankatu 9-11:sta

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-925

Päätöspäivämäärä

30.6.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa kerrostalotontin nro 205-6-3-12 (Lohtajankatu 11, Puistola), vuokra-aikaa 50 vuodella Asunto Oy Lohtajankatu 9-11:sta seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 1946 m²
- uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2070
- vuokra indeksissä 1968 on 3180,50 euroa

- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

 

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue