§ 14 Karankalahden varastoalueen vuokra-alueen nro 24½, vuokraaminen ********

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-451

Päätöspäivämäärä

23.4.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa Karankalahden varastoalueen vuokra-alueen nro 24½, ******** seuraavin ehdoin:

-alueen pinta-ala on n. 750 m2
-alueen vuosivuokra on 225,00 euroa vuodessa
-vuokra-aika, joka on yksi (1) vuosi, alkaa 17.5.2021 ja jatkuu kalenterivuoden (1.1.-31.12.) kerrallaan
-muut vuokraehdot ovat vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

Vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta sovitaan Markku Komulaisen p. 044 7100 614 tai Jari Säkkisen p. 044 4214 112 kanssa. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

                

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue