§ 2 Kajaanin kaupungin metsien hakeminen luonnonantimien luomukeruualueeksi

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-103

Päätöspäivämäärä

28.1.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki hakee oheisen liitteen mukaiset tilat luomukeruualueiksi tekemällä sopimuksen tilojen luomuvalvonnasta Metsään.fi-palvelussa.

Lisätietoja asiasta antaa metsätalousinsinööri Alpo Härkönen, sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue