§ 6 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen uuden jätevedenpuhdistamon esisuunnittelu

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-29

Päätöspäivämäärä

29.5.2020

Päätöksen tekijä

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a §

Tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja täyttää kaikki tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset.

Päätös

Päätän hallintosäännön 69 a §:n nojalla, että Kajaanin Vesi -liikelaitos hankkii uuden jätevedenpuhdistamon esisuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä Ramboll Finland Oy:ltä tarjouksessa annettujen tuntihintojen ja KSE 2013 ehtojen mukaisesti.mukaisesti.

Hankinta rahoitetaan vuoden 2020 investointimenojen kohdasta 19K153B Jätevedenpuhdistamot.

 

 

Allekirjoitus

Marko Kovalainen, käyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kajaanin Vesi