§ 1 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen Peuraniemen jätevedenpuhdistamon kahden lietteenkuljetuslavan hankinta

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-145

Päätöspäivämäärä

11.3.2020

Päätöksen tekijä

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän hallintosäännön 69 a § nojalla, että Kajaanin Vesi - liikelaitos hankkii Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle kaksi lietteenkuljetuslavaa Fincont Ympäristötuotteet Oy:ltä tarjouksen mukaisesti 24.651,20 € (alv 24 %) hinnalla.

Hankinta rahoitetaan vuoden 2020 investointimenojen kohdasta 19K153B Jätevedenpuhdistamot.

 

 

Allekirjoitus

Marko Kovalainen, käyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kajaanin Vesi