§ 7 Peuraniemen jätevedenpuhdistamon esiselkeytysaltaiden saneeraus

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-1157

Päätöspäivämäärä

28.11.2019

Päätöksen tekijä

Kajaanin Veden johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a §

Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on tarjouspyynnön mukainen ja täyttää kaikki tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset

 

Päätös

Kajaanin Vesi -liikelaitos hankkii Peuraniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksen .Skanska Infra Oy:ltä tarjouksen mukaisesti 781.430 € (alv 0 %) kokonaishinnalla. Päätös on tehty käyttöpäällikkö Marko Kovalainen esittelystä.

Hankinta rahoitetaan vuosien 2020-2022 investointimenojen kohdasta 19K153B jätevedenpuhdistamot

Allekirjoitus

Juha Nurminen, johtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin Vesi