§ 1 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen asiakastietojärjestelmän hankinta

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-1078

Päätöspäivämäärä

24.1.2020

Päätöksen tekijä

Kajaanin Veden johtaja

Päätöksen perustelut

Vertailuperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuutta arvioitiin laadun (painoarvo 60 %) ja vertailuhinnan (painoarvo 40 %) mukaan. Laadun painoarvo jakautui vaatimusmäärittelyn (30 %), jatkokehitettävyyden (5 %), palvelunhallinnan ja kumppanuusmallin (5 %) sekä projektisuunnitelman (20 %) kesken. Vertailuhintaan laskettiin 10 vuoden palveluhinnoittelun sekä toimitusprojektin kustannukset. Hankintapäätöksen perustelut on kerrottu tarkemmin tämän päätöksen liitteenä olevassa perustelumuistiossa.

Tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti suoritetun vertailun perusteella Kajaanin Vesi -liikelaitoksen asiakastietojärjestelmän ja toistaiseksi voimassa olevien ylläpitopalveluiden toimittajaksi valitaan Solteq Oyj kokonaispaistein 100,00 p.

Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus valitun toimittajan kanssa ja se allekirjoitetaan hankintasopimuksen saatua lainvoiman.

Hankinnassa noudatetaan JIT2015 -sopimusehtojen Yleisiä sopimusehtoja (YSE).

Yritysvaikutusten arviointi

Valittu toimittaja eikä muutkaan tarjoajat eivät ole alueellisia toimijoita, joten hankinnalla ei ole suoranaisia vaikutuksia alueelliseen yritystoimintaan ja työllistymiseen.

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen asiakastietojärjestelmän ja sen ylläpitopalveluiden toimittajaksi valitaan Solteq Oyj.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Juha Nurminen p. 044-7100 258 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Juha Nurminen, johtaja

Organisaatiotieto

Ympäristötekninen toimiala