§ 8 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen asiakastietojärjestelmän hankinta, hankinnan keskeytys

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-1078

Päätöspäivämäärä

11.12.2019

Päätöksen tekijä

Kajaanin Veden johtaja

Päätöksen perustelut

Tarjoukset ylittävät erityisalojen hankintalain 13 §:n mukaisen EU-kynnysarvon kynnysarvon alittavassa palveluhankinnassa.

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen asikastietojärjestelmän ja sen ylläpitopalveluiden hankinta keskeytetään ja hankinnasta avataan uusi hankintamenettely.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Juha Nurminen p. 044-7100 258 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Juha Nurminen, johtaja

Organisaatiotieto

Ympäristötekninen toimiala