§ 5 Ruokailu- ja tarjoiluastiat, ruokailuvälineet, GN-astiat sekä termolaatikot I OPTIO

Lataa 

KAJDno-2018-733

Päätöspäivämäärä

30.6.2020

Päätöksen tekijä

Kajaanin Mamsellin johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin Mamsellin liikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätöksen 25.1.2019 § 1 sisältämä ensimmäinen (1.) optiovaraus Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen ruokailu- ja tarjoiluastioiden, ruokailuvälineiden, GN-astioiden sekä termolaatikoiden hankintasopimuksesta otetaan käyttöön ajalle 1.3.2021 - 28.2.2022 hankintapäätöksessä mainituin perustein ja sopimustoimittajina jatkavat alkuperäisen hankintapäätöksen mukaiset toimittajat.


 

Allekirjoitus

Tuija Vuorinen, johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto