§ 3 Puhtaanapidon koneiden ja laitteiden_hankinnan keskeyttäminen

Lataa 

KAJDno-2019-136

Päätöspäivämäärä

26.8.2019

Päätöksen tekijä

Kajaanin Mamsellin johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69a §

Tarjousaikana on huomattu tarjouspyynnössä merkittäviä tulkinnanvaraisuuksia, joiden vuoksi vertailu kokonaistaloudellisesti edullisimman toimittajan löytämiseksi ei ole yksiselitteinen ja tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ei voida taata, joten hankinta keskeytetään.

 

 

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin / Kainuun hankintarenkaan aloitettu hankinta tarjouspyyntö nro KAJDno 2019-016676 Puhtaanapidon koneiden ja laitteiden hankinnasta keskeytetään ja hankinnasta avataan uusi hankintamenettely.

 

Lisätietoja asiasta antaa                                     

Erja Tuovinen p. 044 421 4180

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Tuija Vuorinen, Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala