§ 2 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen henkilöstön lomauttaminen

Lataa 

KAJDno-2020-584

Päätöspäivämäärä

27.4.2020

Päätöksen tekijä

Kajaanin Mamsellin johtaja

Päätöksen perustelut

Työsopimuslaki 5 luku 2 § 1 mom. 2 kohta

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 6 luku 42 ja 53 §

Päätös

Päätän, että Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen työntekijät lomautetaan liitteen 1 mukaisesti.

Työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet. Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen liitteessä 1 mainituille työntekijöille ei ole mahdollista järjestää kohtuudella lomautuksen ajaksi muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

 

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja  Tuija Vuorinen

Organisaatiotieto

Keskushallinto