§ 2 KLKH161 Elintarvikkeet ja non-food

Lataa 

KAJDno-2019-800

Päätöspäivämäärä

5.7.2019

Päätöksen tekijä

Kajaanin Mamsellin johtaja

Päätöksen perustelut

Kainuun hankintarengas jättää sitoumuksen yllä mainitussa laajuudessa 5.7.2019 (nimetyt tuoteryhmät, hankintarenkaan osapuolet, sopimuskausi)  ko. hankintaan.

Sitoumuksella Hansel Oy:lle / KL-Kuntahankinnat Oy:lle hankintayksikön katsotaan täyttäneen hankintalain (1397/2016) mukaiset velvoitteensa, kun se hankkii nämä tavarat yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta hyödyntäen.

 

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 20 § (hankinnat yhteishankintayksiköltä)

Hallintosääntö 69 a §

 

Päätös

Päätän, että Kainuun hankintarengas / Kajaanin Mamselli -liikelaitos sitoutuu tiettyjen tuoteryhmien osalta Hansel Oy:n / KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimukseen elintarvikkeista (KLKH161).


Lisätietoja antavat:

Tuija Vuorinen p. 044 700 241 tai Erja Tuovinen p. 044 421 4180, sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Tuija Vuorinen, Kajaanin Mamsellin johtaja

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala