§ 4 Hankintaoikaisupäätös Kajaanin Mamsellin ateriakuljetukset 2021-2023 +(2)

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-35

Päätöspäivämäärä

29.4.2021

Päätöksen tekijä

Kajaanin Mamsellin johtaja

Päätöksen perustelut

JulkHankL 133 §

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että asiassa annettua päätöstä KAJDno-2021-35 ei ole syytä muuttaa, koska asiassa ei ole tullut sen antamisen jälkeen esille mitään sellaista seikkaa, mikä edellyttäisi päätöksen muuttamista. Hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa jo annettua päätöstä. Näin ollen 15.4.2021 annettu päätös KAJDno-2021-35 jää voimaan sellaisenaan.

 

 

Allekirjoitus

Tuija Vuorinen, Kajaanin Mamsellin johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto