§ 4 Ateriapalveluiden uudelleen järjestäminen Kajaanin Mamselli-liikelaitoksessa

Lataa 

KAJDno-2019-342

Päätöspäivämäärä

15.4.2019

Päätöksen tekijä

Kajaanin Mamsellin johtaja

Päätöksen perustelut

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on hinta, vertailussa hinnan osuus on 100. Toimittajaksi valitaan yksi (1) parhaiten menestynyt toimittaja. 

Suoritetun vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kajaanin kaupungin / Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen ateriapalveluiden uudelleen järjestämisen selvitystyön tekijäksi Kajaanin Mamselli -liikelaitoksessa valittaisiin Damico Oy. 

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE2014 PALVELUT.

Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus valitun toimittajan kanssa. Sopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin / Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen ateriapalveluiden järjestämisen selvitystyön toteuttajaksi valitaan Damico Oy.

 

Lisätietoja asiasta antaa                   

Tuija Vuorinen p. 044 710 0241 tai Erja Tuovinen p. 044 421 4180,  sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi 

Allekirjoitus

Tuija Vuorinen, Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin Mamselli