§ 5 Ateriakuljetusten järjestäminen suorahankintana

Lataa 

KAJDno-2019-137

Päätöspäivämäärä

8.10.2019

Päätöksen tekijä

Kajaanin Mamsellin johtaja

Päätöksen perustelut

 

Kajaanin Mamselli luopuu Sote-palvelutuotannosta 31.12.2019, millä on merkittävä vaikutus Mamsellin ateriakuljetustarpeeseen. Edellä mainitun muutoksen lisäksi Mamsellissa tarkastetaan alkuvuoden ja kesän 2020 aikana kokonaisvaltaisesti tuotanto- ja palvelukeittiöverkoston rakenne sekä määrä.

Kajaanin Mamselli joutuu sopeuttamaan omaa talouttaan osana Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamisohjelmaa, millä voi olla vaikutusta myös Mamsellin rooliin Kajaanin alueen ateriapalveluiden tuottajana.

Edellä mainittujen syiden vuoksi ateriakuljetushankinnan kriteereiden määrittäminen muutamaa kuukautta pidemmälle ajanjaksolle on mahdotonta. Tämän vuoksi Mamsellin tarvitsemien ateriakuljetuspalveluiden hankinta suorahankintana on perusteltua.

Pidemmän ajanjakson ateriakuljetustarpeita vastaava hankinta tullaan käynnistämään keväällä 2020, jolloin Mamsellin tuotantoprosesseja ja tulevaisuutta koskevat suunnitelmat ovat selkiytyneet

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että  Kajaanin kaupungin / Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tarvitsemat ateriakuljetukset hoidetaan suorahankintana ajanjaksolla 1.1. - 31.7.2020. Sopimustoimittajana on Posti Oy.

 

Lisätietoja asiasta antavat
Tuija Vuorinen p. 044 7100
Mervi Mustonen p. 044 

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Tuija Vuorinen, johtaja

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala