§ 2 Yhteistyö Kajaani Golfin ja Kainuun ammattiopiston välillä

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-293

Päätöspäivämäärä

18.3.2021

Päätöksen tekijä

KAO rehtori

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätös

Kainuun ammattiopiston rehtorin päätös: Päätän yhteistyöstä Kajaani Golfin ja Kainuun ammattiopiston kanssa. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 120 000 € laskennalliselle kolmen vuoden ajalle. Sopimus tehdään vuoden mittaiseksi, joka tarkastetaan kulloisenkin sopimuskauden lopuksi, alkaen 1.1.2021.

 

Allekirjoitus

rehtori, Raimo Sivonen

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki