§ 18 Tiimivalmennuspainotteisen Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen hankinta

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-1114

Päätöspäivämäärä

3.10.2019

Päätöksen tekijä

KAO rehtori

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 2017 § 69a.

Päätös

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen (Kainuun ammattiopisto) rehtori Raimo Sivosen päätös:
Päätän, että hankinta suoritetaan edellä mainitulla tavalla Partus Oy, Tiimiakatemia Global:lta sekä SASKY koulutuskuntayhtymältä. Oppisopimuskoulutuksen alkamisen ehtona on, että vähintään 15 opiskelijaa aloittaa valmistavan koulutuksen. Erillinen molemmin puolin allekirjoitettu hankintasopimus laaditaan valittujen toimittajien kanssa, kun aloittavien opiskelijoiden määrä varmistuu. Sopimuskausi on puolitoista vuotta ja kaksi optiovuotta. Option käytöstä ilmoitetaan 6 kuukautta ennen uuden sopimuskauden alkua. Suunnitellun oppisopimuskoulutuksen peruuntuminen ei aiheuta ostajalle korvausvelvollisuutta.

Lisätietoja asiasta antaa asiakkuuskoordinaattori Mirva Manninen, puh. 044 797 0873. Sähkoposti on muotoa etunimi.sukunimi@kao.fi . 

Allekirjoitus

Raimo Sivonen, rehtori

Organisaatiotieto

Koulutusliikelaitos