§ 19 RPK Rakennus Kemppainen Oy:n kuntalisähakemus

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-59

Päätöspäivämäärä

29.11.2019

Päätöksen tekijä

Henkilöstösihteeri

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 5 luku 28 §

Päätös

Myönnän RPK Rakennus Kemppainen Oy:lle kuntalisää oppisopimusopiskelijan palkkakustannuksiin ajalle 1.11.2019-31.8.2020. Kuntalisän suuruus on enintään 300,00 €/kk eli vuonna 2019 enintään 600,00 euroa ja vuonna 2020 enintään 2 400,00 euroa, yhteensä enintään 3 000,00 euroa. Kuntalisää maksettaessa otetaan huomioon yrityksen oppisopimusopiskelijan palkkakustannuksiin mahdollisesti saama palkkatuki ja koulutuskorvaus, jolloin yhdessä palkkatuen ja koulutuskorvauksen kanssa kuntalisä voi kattaa enintään 50 % palkkakustannuksista. Mahdollinen vähennys tehdään kuntalisästä.

Kuntalisä maksetaan kolmen (3) kuukauden jaksoissa. Maksatusta varten yrityksen on lähetettävä lasku (os. Kajaanin kaupunki/konsernihallinto, verkkolaskuosoite 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN). Lisäksi yrityksen on lähetettävä erikseen kaupungin työllisyyspalveluihin  (os. PL 133, 87101 Kajaani) tilityslomake, jonka liitteenä ovat palkkalaskelmat joka kuukaudelta. Oppisopimuksen mahdollisesta päättymisestä sovittua aikaisemmin on ilmoitettava kaupungin työllisyyspalveluihin.

Kuntalisän myönnössä noudatetaan EU:n valtiontukiin liittyviä säännöksiä. Se myönnetään de minimis -ehdon alaisena eli vähämerkityksisenä tukena. De minimis -asetuksen mukaan yhdelle yritykselle voidaan kohdistaa de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana (Komission asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18.12.2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen, EUVL L 352, 24.12.2013).

 

 

Lisätietoja asiasta antaa henkilöstösihteeri Paula Tokkonen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Henkilöstösihteeri  Paula Tokkonen

Organisaatiotieto

Keskushallinto