§ 10 Montessoripäiväkoti Kiva Paikan kuntalisähakemus

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-132

Päätöspäivämäärä

4.8.2020

Päätöksen tekijä

Henkilöstösihteeri

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 5 luku 28 §

Päätös

Myönnän Montessoripäiväkoti Kiva Paikka Oy:lle kuntalisää yksilöavustajan palkkakustannuksiin ajalle 3.8.2020 - 31.1.2021 Kuntalisän suuruus on enintään 300,00 €/kk eli vuonna 2020 enintään 1 500 euroa ja vuonna 2021 enintään 300 euroa, yhteensä enintään 1 800,00 euroa. Kuntalisää maksettaessa otetaan huomioon yrityksen työllistetyn palkkakustannuksiin saama palkkatuki, jolloin yhdessä palkkatuen kanssa kuntalisä voi kattaa enintään 50 % palkkakustannuksista. Mahdollinen vähennys tehdään kuntalisästä. Kuntalisä maksetaan kolmen (3) kuukauden jaksoissa. Maksatusta varten yrityksen on lähetettävä lasku (os. Kajaanin kaupunki/konsernihallinto, verkkolaskuosoite 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN). Lisäksi yrityksen on lähetettävä erikseen kaupungin työllisyyspalveluihin (os. PL 133, 87101 Kajaani) tilityslomake, jonka liitteenä ovat palkkalaskelmat joka kuukaudelta. Kuntalisän myönnössä noudatetaan EU:n valtiontukiin liittyviä säännöksiä. Se myönnetään de minimis -ehdon alaisena eli vähämerkityksisenä tukena. De minimis - asetuksen mukaan yhdelle yritykselle voidaan kohdistaa ko. tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana (Komission asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18.12.2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen, EUVL L 352, 24.12.2013).

 

Lisätietoja asiasta antaa                                      Milla Tikkanen sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

v.s henkilöstösihteeri Milla Tikkanen

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut