§ 18 Montessoripäiväkoti Kiva Paikan kuntalisähakemus

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-59

Päätöspäivämäärä

1.11.2019

Päätöksen tekijä

Henkilöstösihteeri

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 5 luku 28 §

Päätös

Myönnän Montessoripäiväkoti Kiva Paikka Oy:lle kuntalisää yksilöavustajan palkkakustannuksiin ajalle 1.11.2019-30.4.2020. Kuntalisän suuruus on enintään 300,00 €/kk eli vuonna 2019 enintään 600,00 euroa ja vuonna 2020 enintään 1 200,00 euroa, yhteensä enintään 1 800,00 euroa. Kuntalisää maksettaessa otetaan huomioon yrityksen työllistetyn palkkakustannuksiin saama palkkatuki, jolloin yhdessä palkkatuen kanssa kuntalisä voi kattaa enintään 50 % palkkakustannuksista. Mahdollinen vähennys tehdään kuntalisästä.

Kuntalisä maksetaan kolmen (3) kuukauden jaksoissa. Maksatusta varten yrityksen on lähetettävä lasku (os. Kajaanin kaupunki/konsernihallinto, verkkolaskuosoite 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN). Lisäksi yrityksen on lähetettävä erikseen kaupungin työllisyyspalveluihin (os. PL 133, 87101 Kajaani) tilityslomake, jonka liitteenä ovat palkkalaskelmat joka kuukaudelta.

Kuntalisän myönnösä noudatetaan EU:n valtiontukiin liittyviä säännöksiä. Se myönnetään de minimis -ehdon alaisena eli vähämerkityksisenä tukena. De minimis -asetuksen mukaan yhdelle yritykselle voidaan kohdistaa ko. tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana (Komission asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18.12.2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen, EUVL L 352, 24.12.2013).

 

Lisätietoja asiasta antaa henkilöstösihteeri Paula Tokkonen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Henkilöstösihteeri  Paula Tokkonen

Organisaatiotieto

Keskushallinto