§ 1 Kaupungin kesätyöpaikat vuonna 2020

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-161

Päätöspäivämäärä

10.2.2020

Päätöksen tekijä

Henkilöstösihteeri

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 5 luku 28 §

Päätös

Kaupungin vuoden 2020 kesätyöpaikat jaetaan liitteen mukaisesti. Kesätyöpaikkoja on yhteensä 38. Työsuhteet kestävät pääsääntöisesti yhden kuukauden.

Kaupungin kesätyöntekijöille maksettava palkka on 70 % virka- ja työehtosopimuksen mukaan asianomaisesta työstä maksettavasta peruspalkasta. Opiskelijoiden kesätyöllistämiseen varatusta määrärahasta maksetaan peruspalkka, lomaraha ja niiden sivukulut. Mahdollisesti maksettavaksi tulevat työaikakorvaukset ja muut lisät on kunkin tulosyksikön / liikelaitoksen maksettava omista määrärahoistaan. Ansaittu vuosiloma pidetään lomana ennen työsuhteen päättymistä

 

Lisätietoja asiasta antaa henkilöstösihteeri Paula Tokkonen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Henkilöstösihteeri  Paula Tokkonen

Organisaatiotieto

Keskushallinto