§ 9 Kajaanin Huoltokeskus Oy:n kuntalisähakemus

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-132

Päätöspäivämäärä

22.6.2020

Päätöksen tekijä

Henkilöstösihteeri

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 5 luku 28 §

Päätös

Myönnän Kajaanin Huoltokeskus Oy:lle kuntalisää oppisopimusopiskelijan palkkakustannuksiin 1.6.-30.9.2020. Kuntalisän suuruus on enintään 300,00 euroa/kk eli yhteensä enintään 1 200, 00 euroa. Kuntalisää maksettaessa otetaan huomioon yrityksen palkkauskustannuksiin saamat muut tuet, jolloin yhdessä sen kanssa kuntalisä voi kattaa enintään 50 % palkkauskustannuksista. Mahdollinen vähennys tehdään kuntalisästä.

Kuntalisä maksetaan kolmen (3) kuukauden jaksoissa. Maksatusta varten yrityksen on lähetettävä lasku (os. Kajaanin kaupunki/konsernihallinto, verkkolaskuosoite 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN). Lisäksi yrityksen on lähetettävä erikseen kaupungin työllisyyspalveluihin (os. PL 133, 87101 Kajaani) tilityslomake, jonka liitteenä ovat palkkalaskelmat joka kuukaudelta. Kuntalisän myönnössä noudatetaan EU:n valtiontukiin liittyviä säännöksiä. Se myönnetään de minimis -ehdon alaisena eli vähämerkityksisenä tukena. De minimis - asetuksen mukaan yhdelle yritykselle voidaan kohdístaa de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana (Komission asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18.12.2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen, EUVL L 352, 24.12.2013).

 

Lisätietoja asiasta antaa henkilöstösihteeri Paula Tokkonen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Henkilöstösihteeri  Paula Tokkonen

Organisaatiotieto

Keskushallinto