§ 5 Automaalaamo Matin Fiksaus Oy:n kuntalisähakemus

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-132

Päätöspäivämäärä

9.4.2020

Päätöksen tekijä

Henkilöstösihteeri

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 5 luku 28 §

Päätös

Myönnän Automaalaamo Matin Fiksaus Oy:lle kuntalisää oppisopimusopiskelijan palkkakustannuksiin ajalle 16.3.2020-30.6.2022. Kuntalisän suuruus on enintään 300,00 €/kk eli vuonna 2020 enintään 2 854,84 €, vuonna 2021 enintään 3 600,00 € ja vuonna 2022 enintään 1 800,00 €, yhteensä enintään 8 254,84 €. Kuntalisää maksettaessa otetaan huomioon yrityksen oppisopimusopiskelijan palkkakustannuksiin mahdollisesti saama palkkatuki ja koulutuskorvaus, jolloin yhdessä palkkatuen ja koulutuskorvauksen kanssa kuntalisä voi kattaa enintään 50 % palkkauskustannuksista. Mahdollinen vähennys tehdään kuntalisästä.

Kuntalisä maksetaan (3) kuukauden jaksoissa. Maksatusta varten yrityksen on lähetettävä lasku (os. Kajaanin kaupunki/konsernihallinto, verkkolaskuosoite 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN). Lisäksi yrityksen on lähetettävä erikseen kaupungin työllisyyspalveluihin (os. PL 133, 87101 Kajaani) tilityslomake, jonka liitteenä ovat palkkalaskelmat joka kuukaudelta. Oppisopimuksen mahdollisesta päättymisestä sovittua aikaisemmin on ilmoitettava kaupungin työllisyyspalveluihin.

Kuntalisän myönnössä noudatetaan EU:n valtiontukiin liittyviä säännöksiä. Se myönnetään de minimis -ehdon alaisena eli vähämerkityksisenä tukena. De minimis -asetuksen mukaan yhdelle yritykselle voidaan kohdistaa de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana (Komission asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18.12.2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen, EUVL L 352, 24.12.2013).

Lisätietoja asiasta antaa henkilöstösihteeri Paula Tokkonen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Henkilöstösihteeri  Paula Tokkonen

Organisaatiotieto

Keskushallinto