§ 6 omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_opettaja Seppälä

Lataa 

KAJDno-2018-1051

Päätöspäivämäärä

10.8.2020

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 5 luku 28 §

Päätös

Hyväksyn opettaja *********hakemuksen palkallisista koulutusvapaista 5 päivän osalta. Henkilöille, jotka ovat olleet Kajaanin kaupungin palveluksessa hakuhetkellä vähintään yhden vuoden, voidaan myöntää korkeintaan viisi palkallista koulutuspäivää yhtä tutkintoon johtavaa koulutusta varten. Palkallisia koulutuspäiviä voi käyttää korkeintaan kolme yhden kalenterivuoden aikana.

 

Lisätietoja asiasta antaa Henkilöstönkehittämispäällikkö Kati Pääkkönen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

vs.henkilöstöjohtaja Hannu Westerinen

Organisaatiotieto

Kaupunginhallitus