§ 30 Valinta henkilöstösuunnittelija 474018

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-22

Päätöspäivämäärä

4.11.2022

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Kuvaus

Kajaanin kaupungin Henkilöstöpalveut on organisaation sisäisenä hakuna ilmoittanut haettavaksi henkilöstösuunnittelijan toistaiseksi voimassa olevan tehtävän. Tehtävä tuli avoimeksi Henkilöstöpalveluissa palvelujen keskittämisen ja eläköitymisen myötä.Tehtävä on ollut hettavana ajalla 10. - 21.10.2022. Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusehdot ja kaikki hakijat haastateltiin 1.11.2022.


 

Päätös

Koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa esille tulleen soveltuvuuden perusteella Henkilöstöpalveluiden henkilöstösuunnittelijan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteseen valitaan restonomi (YAMK) Mervi Mustonen 14.11.2022 alkaen. Mervi Mustosella on pitkä ja hyvin monipuolinen kunta-alan kokemus eri tehtävistä kuten henkilöstösuunnittelu, esimiestyö, opetus- ja kehittämistyö. Koeaikaa ei ole, koska hän siirtyy Mamsellin vakituisesta palvelussuhteesta. 

Allekirjoitus

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut