§ 22 Työyhteisöjen innovaatiotoiminnan tukeminen_syksy 2020

Lataa 

KAJDno-2020-104

Päätöspäivämäärä

9.10.2020

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin Hallintosääntö 5 luku 28§

Päätös

Myönnän innovaatiotoiminnan tukea kolmelle toimijalle

Sivistystoimiala/ Kaukametsän opisto

Kurssitarjonnan kehittäminen opiston ja kulttuuritoimen henkilöstön ja asiakkaiden yhteisissä työpajoissa; uusi opetustarjonta julkaistaan ja kurssitarjonnan seurantaa toteutetaan laadunarviointia varten kestävän kehityksen näkökulmasta.

Myönnettävä avustus

2500€

Kajaanin kaupunginteatteri:

Alueteatteri kehittää poikkeusoloissa toimivan teatterikonseptin, jonka avulla kainuulaiset pääsevät teatterikokemuksen ääreen, vaikka normaali teatteritoiminta on estynyt. Tässä hankkeessa tutkitaan, miten elävä esitys saadaan laadukkaasti tallennettua ja välitettyä niin että sen ydin, taiteellinen laatu, on katsojien koettavissa.

Myönnettävä avustus 2500€

 

Sivistystoimiala/ Kainuun musiikkiopisto:

Avustus kohdennetaan Kainuun musiikkiopiston oppilailleen tarjoamien valinnaisten opintojen sekä musiikkiopiston lopputöiden ohjauksen kehittämiseen yhteisopettajuuden keinoin. Yhteisopettajuuden avulla toteutetaan valinnaisten opintojen ja lopputöiden ohjauksen järjestämistä musiikkiopistossa. Yhteisopettajuudella tuetaan opettajien yhteisöllisyyttä, työhyvinvointia, osaamisen ja opettajuuden jakamista ja uusien työtapojen kehittymistä.

Myönnettävä avustus 2000€

 

Lisätietoja asiasta antaa Kati Pääkkönen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

vs.henkilöstöjohtaja Hannu Westerinen

Organisaatiotieto

Kaupunginhallitus