§ 5 Työnohjaukseen tuen myöntäminen v. 2020

Lataa 

KAJDno-2020-103

Päätöspäivämäärä

26.2.2020

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 5 luku 28 §

Kajaanin kaupungin henkilöstön kehittämis- ja koulutusrahaston säännöt ja Kajaanin kaupungin koulutusapurahasääntö (KV 19.6.2007)

Päätös

Myönnän kaupungin ja liikelaitosten henkilöstön työnohjauksiin vuodelle 2020 tukea liitteestä 1 ilmenevän työhyvinvointipäällikön esityksen mukaisesti, yhteensä 18 965 euroa.

Tukea saaneiden työyhteisöjen esimiehet ottavat yhteyttä työnohjauspalvelujen tarjoajaan ja sopivat käytännön järjestelyistä. Työyksikön esimies osallistuu vähintään työnohjauksen tavoitteiden määrittelyyn ja seurantapalaveriin. Työnohjaaja laskuttaa myönnetyn tuen suuruisen osuuden kustannuksista kaupungin henkilöstöpalveluilta (laskutusosoite Kajaanin kaupunki/ konsernihallinto, 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN). Tuen ylittävän osuuden kustannuksista maksaa tulosyksikkö/liikelaitos omista määrärahoistaan. Tällä päätöksellä myönnettyä tukea voidaan käyttää niihin työnohjauksiin, jotka on pidetty/pidetään 1.2.-31.12.2020.

 

Lisätietoja asiasta antaa työhyvinvointipäällikkö Minna Maksniemi, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen

Organisaatiotieto

Keskushallinto