§ 1 Perusopetuksen virkanimikkeiden yhtenäistäminen 2019

Lataa 

KAJDno-2018-230

Päätöspäivämäärä

20.12.2019

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 38§

Päätös

Perusopetuksen nimikkeet muutetaan seuraavasti: perusopetuksen oppilaanohjauksen lehtori, perusopetuksen lehtori, perusopetuksen luokanopettaja, perusopetuksen rehtori, erityisluokanopettaja, erityisopettaja, tuntiopettaja (päätoiminen) ja tuntiopettaja (sivutoiminen)  1.12.2019 alkaen.

 

Lisätietoja asiasta antaa    vs. henkilöstöjohtaja   Jyrki Komulainen puh. 044 714 7551 sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

vs. henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen

Organisaatiotieto

Keskushallinto