§ 7 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_lehtori logistiikka-ala

Lataa 

KAJDno-2018-1051

Päätöspäivämäärä

10.8.2020

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 5 luku 28 §

Päätös

Hyväksyn lehtori*********hakemuksen palkallisista koulutusvapaista 5 päivän osalta.  Omaehtoisen kouluttautumisen ehtojen mukaan henkilöille, jotka ovat olleet Kajaanin kaupungin palveluksessa hakuhetkellä vähintään kolme vuotta, voidaan myöntää korkeintaan kahdeksan palkallista koulutuspäivää yhtä tutkintoon johtavaa koulutusta varten.  Henkilöille, jotka ovat olleet Kajaanin kaupungin palveluksessa hakuhetkellä vähintään yhden vuoden, voidaan myöntää korkeintaan viisi palkallista koulutuspäivää yhtä tutkintoon johtavaa koulutusta varten. Palkallisia koulutuspäiviä voi käyttää korkeintaan kolme yhden kalenterivuoden aikana.

 

Lisätietoja asiasta antaa Henkilöstönkehittämispäällikkö Kati Pääkkönen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

 

Allekirjoitus

vs. henkilöstöjohtaja Hannu Westerinen

Organisaatiotieto

Kaupunginhallitus