§ 15 Luokanopettajan viran 1072 muuttaminen erityisluokanopettajan viraksi

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2018-230

Päätöspäivämäärä

22.8.2022

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 38 §

Kuvaus

Asianosainen *********

********* on siirretty Kainuun ammattiopistolta Kajaanin kaupungin perusopetukseen 1.8.2017. Sisäisen siirron syynä ovat olleet tuotannolliset ja taloudelliset syyt. ********* on ollut luokanopettajan kelpoisuus, joten tehtävien hoidossa on käytetty OVTES:n kyseisen kelpoisuuden ehtoja. ********* työskentelee nk. Jopo-luokassa (joustava perusopetus). Jopo-luokan opettajan tehtävät ovat vastaavat kuin erityisluokanopettajan tehtävät. K********* on pätevöitynyt erityisluokanopettajaksi. Ko. luokanopettajan virka nro 1072 muutetaan erityisluokanopettajan viraksi 1.8.2022 lähtien ja viran hoitamiseen sovelletaan OVTES:n määräyksiä. 

Päätös

********* luokanopettajan virka nro 1072 muutetaan erityisluokanopettajan viraksi 1.8.2022 lähtien. Palvelusuhteessa sovelletaan OVTES:n mukaisia ehtoja.

Lisätietoja asiasta antaa  henkilöstöjohtaja  Jyrki Komulainen puh. 044 714 7551 sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

 Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut