§ 2 Kaupungin kesätyöpaikat vuonna 2023

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2023-9

Päätöspäivämäärä

27.1.2023

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 5 luku 28§

Kuvaus

Kajaanin kaupungin eri toimialojen sekä liikelaitosten esihenkilöillä oli haettavissa ajalla 11.1. - 27.1.2023 kuukauden kestoisia kesätyöpaikkoja.

Määräaikaan 27.1.2023 mennessä toimialoilta ja liikelaitoksista haettiin yhteensä 55 kesätyöpaikkaa. 

Hakemusten perusteella henkilöstösuunnittelija Marja Halonen esittää henkilöstöhallinnon määrärahoista jaettaviksi liitteen mukaiset kaupungin kesätyöharjoittelupaikat.

Päätös

Kajaanin kaupungin vuoden 2023 kesätyöpaikat jaetaan liitteen mukaisesti. Kesätyöpaikkoja voidaan järjestää talouden raamin rajoissa yhteensä 37 kappaletta.

Työsuhteet kestävät pääsääntöisesti yhden kuukauden. 

Kaupungin kesätyöntekijöille maksettava palkka on 70% virka- ja työehtosopimuksen mukaan asianomaisesta työstä maksettavasta peruspalkasta.

Opiskelijoiden kesätyöllistämiseen varatusta määrärahasta maksetaan peruspalkka, lomaraha ja niiden sivukulut.

Mahdollisesti maksettavaksi tulevat työaikakorvaukset ja muut lisät kunkin työyksikön / liikelaitoksen on maksettava omista määrärahoistaan.

Ansaittu vuosiloma pidetään lomapäivinä ennen tysuhteen päättymistä. 

 

Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut