§ 2 Kaupungin kesätyöpaikat vuonna 2022

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-170

Päätöspäivämäärä

8.2.2022

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 5 luku 28 §

Päätös

Kajaanin kaupungin vuoden 2022 kesätyöpaikat jaetaan liitteen mukaisesti. Kesätyöpaikkoja on yhteensä 37 kappaletta. Työsuhteet kestävät pääsääntoisesti yhden kuukauden. 

Kaupungin kesätyöntekijöille maksettava palkka on 70% virka- ja työehtosopimuksen mukaan asianomaisesta työstä maksettavasta peruspalkasta. Opiskelijoiden kesätyöllistämiseen varatusta määrärahasta maksetaan peruspalkka, lomaraha ja niiden sivukulut. Mahdollisesti maksettavaksi tulevat työaikakorvaukset ja muut lisät kunkin tulosyksikön / liikelaitoksen on maksettava omista määrärahoistaan. Ansaittu vuosiloma pidetään lomapäivinä ennen työsuhteen päättymistä. 

 

Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut