§ 3 Kaupungin kesätyöpaikat vuonna 2021

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-191

Päätöspäivämäärä

17.2.2021

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 5 luku 28  §

Päätös

Kaupungin vuoden 2021 kesätyöpaikat jaetaan liitteen mukaisesti. Kesätyöpaikkoja on yhteensä 41. Työsuhteet kestävät pääsääntöisesti yhden kuukauden.

Kaupungin kesätyöntekijöille maksettava palkka on 70 % virka- ja työehtosopimuksen mukaan asinaomaisesta työstä maksettavasta peruspalkasta. Opiskelijoiden kesätyöllistämiseen varatusta määrärahasta maksetaan peruspalkka, lomaraha ja niiden sivukulut. Mahdollisesti maksettavaksi tulevat työaikakorvaukset ja muut lisät kunkin tulosyksikön / liikelaitoksen on maksettava omista määrärahoistaan. Ansaittu vuosiloma pidetään lomana ennen työsuhteen päättymistä.

 

Lisätietoja asiasta antaa vs. henkilöstöjohtaja Hannu Westerinen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

vs henkilöstöjohtaja Hannu Westerinen

Organisaatiotieto

Kajaanin Mamselli