§ 27 Kajaanin kaupungin työntekijöiden ja viranhaltijoiden työ/virkavapaa sairauden perusteella

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-1359

Päätöspäivämäärä

22.12.2021

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 44 §

Päätös

Kajaanin kaupungin työntekijät ja viranhaltijat voivat olla työstä pois omailmoituksella ja esimiehen luvalla 1 - 9 kalenteripäivää sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi 1.1.2022 alkaen. Esimies voi myöntää poissaolon sairauden vuoksi 1 - 4 päiväksi kerrallaan. Esimiehellä on kuitenkin oikeus harkintansa mukaan vaatia viranhaltijalta/työntekijältä lääkärintodistusta tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön todistus työkyvyttömyydestä ensimmäisestä poissaolopäivästä lukien. Erityisestä syystä esimiehet voivat hyväksyä ainoastaan työterveyshuollon terveydenhoitajan tai lääkärin antaman todistuksen työkyvyttömyydestä. 

Tavoitteena on sujuvoittaa toimintatapoja, vähentää sairauspoissaoloja sekä sekä lisätä työntekijöiden ja työnantajan välistä luottamuksellisuutta. 

 

Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen p. 044 7147 551,  sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut