§ 13 Insinöörin virkanimikkeen muuttaminen katupäällikön viraksi

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-184

Päätöspäivämäärä

12.8.2022

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 38

Kuvaus

Kajaanin kaupungin kaupungininsinööri Matti Nousiainen esittää,​ että kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalueen katu- ja puistoyksikön insinöörin viran virkanimike muutetaan katupäällikön viraksi 1.9.2022 alkaen. Uusi virkanimike kuvaa paremmin tosiasiallisia työtehtäviä ja asemaa kaupunkiorganisaatiossa.

Päätös

Kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalueen katu- ja puistoyksikön insinöörin viran virkanimike muutetaan katupäällikön viraksi 1.9.2022 alkaen.

Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen, puh. 044 7147551, jyrki.komulainen@kajaani.fi

Allekirjoitus

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut