§ 6 Henkilöstön työnohjaustukirahojen myöntäminen 2021

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-103

Päätöspäivämäärä

5.3.2021

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 5 luku 28 §

Kajaanin kaupungin henkilöstön kehittämis- ja koulutusrahaston säännöt ja Kajaanin kaupungin koulutusapurahasääntö (KV 19.6.2007)

Päätös

Myönnän kaupungin ja liikelaitosten henkilöstön työnohjauksiin vuodelle 2021 tukea liitteestä 1 ilmenevän työhyvinvointipäällikön esityksen mukaisesti, yhteensä 15 600 euroa.

Tukea saaneiden työyhteisöjen esimiehet ottavat yhteyttä työnohjauspalvelujen tarjoajaan ja sopivat käytännön järjestelyistä. Työyksikön esimies osallistuu vähintään työnohjauksen tavoitteiden määrittelyyn ja seurantapalaveriin. Työnohjaaja laskuttaa myönnetyn tuen suuruisen osuuden kustannuksista kaupungin henkilöstöpalveluilta (laskutusosoite Kajaanin kaupunki/ konsernihallinto, 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN). Tuen ylittävän osuuden kustannuksista maksaa tulosyksikkö/liikelaitos omista määrärahoistaan. Tällä päätöksellä myönnettyä tukea voidaan käyttää niihin työnohjauksiin, jotka on pidetty/pidetään 4.3.-31.12.2021.

 

Lisätietoja asiasta antaa työhyvinvointipäällikkö Minna Maksniemi, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

 

Allekirjoitus

Vs. Henkilöstöjohtaja Hannu Westerinen

Organisaatiotieto

Keskushallinto