§ 4 Ensiapukurssien järjestäminen optiovuosi

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-1304

Päätöspäivämäärä

15.11.2022

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 69 a §

Kuvaus

Menettely:

Hankinta liittyy Kajaanin kaupungin dynaamiseen hankintajärjestelmään Työelämän korttikoulutusten järjestäminen, joka on perustettu 28.9.2021 ja hankintavaiheeseen on siirrytty 29.10.2021. Kajaanin kaupunki pyysi 9.12.2021 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia Ensiapukurssin järjestämisestä 01.01.2022 - 31.12.2022 väliselle ajalle. Hankinta sisältää yhden kahden (2) vuoden option

Kajaanin kaupunki pyysi 9.12.2021 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia Ensiapukurssien järjestäminen sopimuskaudelle 1.1.2022 - 31.12.2022. Päätöksessä todettiin, että hankintaa voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) optiovuodella. Optiovuoden käytöstä on sovittu ilmoitettavaksi erikseen.

Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä.

 

Päätöksen perusteet

Hankintasopimus tehtiin Edukai Oy: n kanssa ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 palvelut (päivitysversio 2017).


Hankintaan osallistuneilta saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että sopimustoimittajan toiminta on ollut sellaista, että hankintasopimusta voidaan jatkaa kahden (2.) vuoden optiolla hankintasopimuksessa määritellyin ehdoin.

 

Yritysvaikutusten arviointi
Valittu toimittaja harjoittaa toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla on suoranaisia vaikutuksia alueelliseen yritystoimintaan ja työllistymiseen.

 

Lisätietoja antaa Erja Tuovinen, erja.tuovinen@kajaani.fi

Päätös

Päätän, että optiovaraus Kajaanin kaupungin ensiapukurssien järjestäminen hankinnasta ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022 koskevan viranhaltijapäätöksen 17.12.2021 § 2 sisältämän kahden  (2.) vuoden optio ajalle 1.1.2023 - 31.12.2025 otetaan käyttöön. Hankinnan arvo laskettuna koko sopimuskaudelle optiot mukaan lukien on 100 000 € alv 0 %.

 

Allekirjoitus

Jyrki Komulainen, henkilöstöjohtaja

Organisaatiotieto

Talouspalvelut