Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Läsnä kokoustilassa: puheenjohtaja Markus Leinonen, sihteeri Marja Kovalainen, jäsenet: Aila Tartia-Jalonen, Jouni Tervonen, Tuija Pöllänen ja Jarmo Lokka, muut: tekninen johtaja Jussi Heikkinen, ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen, kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen, kaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen ja kaupunginhallituksen edustaja Miikka Kortelainen.

Etänä (Teams): kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §