Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat v. 2024

KAJDno-2024-17

Valmistelija

  • Taina Huttunen, Ympäristönsuojelutarkastaja, taina.huttunen@kajaani.fi
  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi
  • Elias Voutilainen, elias.voutilainen@kajaani.fi

Perustelut

- Neste K Kajaani Koskiportti, Niskantie 7, 87100 Kajaani. Pohjaveden tarkkailuraportti 2023. Saapunut 16.1.2024.

- Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.1.2024, oheisliite (KAJDno-2021-1366)

 

Lupajaoston kevään 2024 alustavat kokousajat, kokoustila Lönnrot:

  • keskiviikko 21.2. klo 16:15
  • keskiviikko 20.3. klo 16:15
  • keskiviikko 17.4. klo 16:15
  • keskiviikko 15.5. klo 16:15
  • keskiviikko 12.6. klo 16:15

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §