Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouspaikalla läsnä: sihteeri Salla Hauska, jäsenet: Jouni Tervonen ja Jarmo Lokka, muut: Jussi Heikkinen, Paula Malinen ja Tarja Laatikainen

Teams: puheenjohtaja Tiina Kyllönen, jäsenet: Voitto Leinonen, muut: Silja Keränen ja Riitta Korhonen

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §