Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 20.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2023-13

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Iltakoulu: Kaavojen mukaisten rakennuspaikkojen tarkastelua.

 

Lupajaoston syksyn 2023 alustavat kokousajat, kokoustila Lönnrot:

- keskiviikko 11.10. klo 16:15 

- keskiviikko 15.11. klo 16:15

- keskiviikko 13.12. klo 16:15

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Iltakouluasia: Kaavojen mukaisten rakennuspaikkojen tarkastelu, kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen (klo 16:34-17:36).

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §