Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouspaikalla läsnä: puheenjohtaja Tiina Kyllönen, sihteeri Salla Hauska, jäsenet: Jouni Tervonen, Jarmo Lokka, Tanja Ålander ja Voitto Leinonen, muut: Jussi Heikkinen, Tarja Laatikainen ja Marja Kovalainen

Etänä (Teams): muut: Silja Keränen ja Riitta Korhonen


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §