Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 18.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat v. 2023

KAJDno-2023-13

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto päätös 19.12.2022: Aluehallintovirasto on muuttanut St1 Oy:n  ympäristöluvan lupamääräystä 9 yhtiön hakemuksen mukaisesti niin, että kaasunpesureiden orgaanisen hiilen kokonaismäärän erotusasteen on oltava vähintään 98 % viimeistään 1.1.2026 lähtien. Pesureiden poistokaasujen sekä tyhjiöpumpun poistokaasun VOC-pitoisuuden tavoitearvo on 100 mg/m3 (n) määriteltynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä (TOC). Pesureiden erotusasteen raja-arvot eivät koske ylös- ja alasajotilanteita. Pesureiden yhteenlaskettu orgaanisen hiilen kokonaispäästö ei saa ylittää 6,4 tonnia vuodessa. (KAJDno-2022-123).

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.12.2022: Hallinto-oikeus on päätöksellään nro 22/0012/3 hylännyt valituksen ympäristölupa-asiassa Talvivaaran kaivoksen jätevesipäästöistä aiheutuvien vahinkojen selvittäminen ja korvaaminen. Valituksessa oli haettu muutosta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksiin 5.3.2020 numerot 14-15/2020. Luvan haltija on Terrafame Oy. (KAJDno-2017-995)

 

Lupajaoston kevään 2023 alustavat kokousajat:

- keskiviikko 22.2. klo 16.15 kokoustila Lönnrot

- keskiviikko 22.3. klo 16.15

- keskiviikko 19.4. klo 16.15

- keskiviikko 10.5. klo 16.15

- keskiviikko 7.6. klo 16.15

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.