Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 18.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Päätös Kuljetuspolar Oy:n ympäristölupahakemuksesta ylijäämämaiden läjitykselle

KAJDno-2022-1427

Valmistelija

  • Taina Huttunen, Ympäristönsuojelutarkastaja, taina.huttunen@kajaani.fi

Perustelut

Kuljetuspolar Oy on jättänyt 17.10.2022 Kajaanin kaupungin ympärisntönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee maanrakennustoiminnassa syntyneiden puhtaiden ylijäämämaiden läjittämistä. Lupahakemus kohdistuu 4,67 ha suuruiselle määräalalle kiinteistöstä Siltala 205-401-3-2. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Maa-aineksia on tarkoitus läjittää yhteensä enintään 450 000 t. 

Ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. 

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Taina Huttunen, puh. 040 586 3159, tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää Kuljetuspolar Oy:lle ympäristöluvan puhtaiden ylijäämämaiden lajittämiselle määräalalle kiinteistöstä Siltala 205-401-3-2 liitteenä olevan päätösluonnoksen mukaisesti. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti ellei lupapäätöksessä toisin määrätä.

Päätös

Hyväksyi.